PAGASIVEO EESKIRI HANSA LIINIDE KAUGLIINIBUSSIDES

1. ÜLDINE

1.1.Pagasivedu liinibussides on reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjaga“.
1.2.Eeskiri kehtib kaugliinidel sõitvatele reisijatele ja liine teenindavate busside bussijuhtidele.
1.3.Bussi salongis veetava käsipagasi eest vastutab reisija ja bussi pagasiruumis veetava pagasi eest vastutab vadaja.

2. PAGASIVEDU BUSSI PAGASIRUUMIS

2.1. Reisijal on õigus tasuta vedada bussi pagasiruumis pagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150cm ja kogukaal 30kg.
2.2. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-,mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed,´samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja esemed.
2.3. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada pagasit, mis sisaldab hinnalisi elektroonikaseadmeid (sülearvuti, raadio ja teleparatuur, fotoaparaat, mobiiltelefon jms), kunstiteoseid, väärtpabereid, väärismetalle, juveele, münte, tulirelvi ja muid väärisasju. Sellise pagasi on kohustatud reisija võtma bussi salongi.
2.4. Tavapärasest suurem pagas, nn. eripagas (jalgratas, lapsevanker, muusikainstrumendid, spordivahendid, jms) paigaldatakse pagasiruumi kui sinna on mahtunud ja paigaldatud kogu reisijate pagas. Eripagas tuleb vedamiseks ohutult pakkida või võtta võimalusel osadeks mõõtmete vähendamise eesmärgil. Eripagas peab olema puhas, ei tohi kahjustada bussi sisemust ja teiste reisijate pagasit.
2.5. Vedaja vastutus ei laiene pagasile, mis sisaldab punktides 2.1. ja 2.2. loetletud esemeid.
2.6. Reisijal on keelatud avada ja sulgeda bussi pagasiluuke.
2.7. Pagasi ja eripagasi paigaldab pagasiruumi ja väljastab BUSSIJUHT. 

3. KÄSIPAGASI VEDU BUSSI SALONGIS

3.1. Reisijal on õigus tasuta vedada bussi salongis pagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150cm ja kogukaal 30kg, samuti ümbrises tulirelvi, selleks kohaldatud puuris, kastis, kotis või muul viisil väikeloomi ja linde, tagades, et see ei häiriks kaasreisijaid ja bussijuhti.
3.2. Käsipagas tuleb asetada bussi lae all olevasse riiulisse, istme alla või sülle ja ei tohi ohustada ega segada teisi reisijaid ja rikkuda bussi sisemust.
3.3. Bussi salongis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja esemed.
3.4.Väikelooma tohib kaasa võtta tingimusel, et ta on kogu reisi vältel puuris, kastis, kotis jms. ning loom ja tema puur on puhtad. Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja kandma suukorvi.
3.5. Lubatud ei ole vedada haigeid, kaasreisijate elu või tervist ohustavaid väikeloomi.
3.6. Väikeloom ei tohi bussi salongis takistada ega häirida reisijate liikumist-istumist ega tekitada kahju mõnel muul moel.
3.7. Väikeloomale ja tema puurile eraldi koha kindlustamiseks ja selle kasutamiseks tuleb reisijal osta väikeloomale täispilet. Nägemispuudega reisija juhtkoer sõidab tasuta.
3.8. Bussi salongis veetava väikelooma poolt tehtava kahju eest vastutab väikelooma vedav reisija.

4. KAHJU HÜVITAMINE PAGASI KAHJUSTAMISEL, HÄVITAMISEL JA KAOTSIMINEKU KORRAL

4.1.Bussijuhi poolt bussi pagasiruumi võetud pagasi kahjustamise, hävimise või kaotsimineku korral vastutab vedaja kuni 155 euro ulatuses reisija poolt esitatud ostutšekkide või muude , vedamiseks vastuvõetud esemete väärtust piisaval määral tõendavate dokumentide alusel . Seda summat ületavate või kahju piisavalt tõendamata nõuete puhul jätab vedaja endale õiguse kahju hüvitamisest keelduda.
4.2. Kahjunõue tuleb esitada kirjalikult e-posti või posti teel.

5. VÄLJAVÕTMATU PAGAS

5.1. Vedaja hoiab väljavõtmata pagasit, samuti bussist leitud esemeid, v.a kiirestiriknevaid aineid, „Võlaõigusseadusega“ sätestatud korras kuid mitte kauem kui üks kuu alates leidmisest.
5.2. Kaotatud või leitud pagasiga seotud küsimustes tuleb pöörduda Hansa Bussiliinid AS kontorisse aadressil Pargi 5a, 71020 Viljandi ; kontakttelefon 4 334 219, 4 334 302; E-mail info@mulgireisid.ee